FPT báo lãi đạt 1.964 tỷ đồng trong 8 tháng, tăng 16% so cùng kỳ

09:29:00 13/09/2018

THCL - Công ty cổ phần FPT - (FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2018, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều tăng trưởng.

Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty lần lượt đạt 14.061 tỷ đồng và 2.340 tỷ đồng, tăng 19% và 32% so cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.964 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.547 tỷ đồng, tăng 19% và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.526 đồng, tăng 18%. Tỷ suất lợi nhuận đạt 16,6%, bằng 2,3 lần cùng kỳ.

Doanh thu khối công nghệ và viễn thông đóng góp 94% tổng doanh thu của toàn tập đoàn. Khối công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 7.570 tỷ đồng và 863 tỷ đồng, tăng tương ứng 21% và 31% so cùng kỳ.

Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu đạt 5.044 tỷ đồng, tăng 33%; lợi nhuận trước thuế đạt 773 tỷ đồng, tăng 30%. Doanh thu tại các thị trường đều có mức tăng trưởng tốt, trên 23% so cùng kỳ.

Khối viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 16%, đạt 5.691 tỷ đồng, trong khi đó LNTT đạt 994 tỷ đồng, tăng 19%.

Được biết, toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Sau 8 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận 5.482 tỷ đồng doanh thu, tăng 30% và LNTT 860 tỷ đồng, tăng 36%. Tỷ trọng doanh thu thị trường nước ngoài tăng từ mức 15% trong 8 tháng đầu năm 2017 lên mức 39% trong năm 2018.

Ngọc Linh

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng