Hà Nội: 47 nghìn học sinh được miễn, giảm và hỗ trợ học phí

06:46:00 10/10/2017

THCL - Năm học 2017-2018, TP. Hà Nội có khoảng 47 nghìn học sinh được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập với tổng kinh phí thực hiện ước tính gần 22 tỷ đồng.

Nhằm kịp thời hỗ trợ học sinh thuộc diện chính sách trong năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các nhà trường rà soát, xét duyệt và tổng hợp danh sách học sinh được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập và cấp học bổng.

Trong quá trình xét duyệt, hiệu trưởng nhà trường lưu ý nếu học sinh được hưởng cùng một lúc nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

Học sinh thuộc diện chính sách học ở trường công lập hoặc ngoài công lập đều được hưởng chính sách hỗ trợ như nhau. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường hoàn thành việc xét duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập trước ngày 15/10/2017.

Hoan Nguyễn

Cát nhiễm mặn lũ lượt đổ về các “siêu dự án” ở Vũng Tàu?