Hà Nội: Giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

16:36:00 03/12/2018

THCL - UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 6512/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Quyết định, UBND Thành phố giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP. Hà Nội. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP. Hà Nội được phân loại là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên giai đoạn 2018 - 2020.

Căn cứ vào phân loại đơn vị sự nghiệp và kinh phí do ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP. Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyền tự chủ, tài chính của đơn vị theo quy định; Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ; Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ hàng năm theo quy định.

H.Nam

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng