Hà Nội tiếp tục công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trưởng chuyên

15:56:00 03/07/2018

THCL - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1314/QĐ-SGDĐT về Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT chuyên và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2018-2019.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại đã ký Quyết định phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT chuyên và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2018-2019.

Theo đó, lớp chuyên Tiếng Anh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có mức điểm chuẩn trúng tuyền cao nhất (41,5 điểm). Lớp chuyên Sinh học của trường THPT chuyên Trần Phú có mức điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất (25,75 điểm).

Bảng điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trường THPT chuyên năm học 2018 - 2019

Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT chuyên, trường THPT có lớp chuyên và và trường THPT có lớp 10 song bằng tú tài tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các hướng dẫn liên quan của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thời gian các trường nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển vào các lớp 10 chuyên trong hai ngày 3 - 4/7/2018.

Hưng Khánh

Cát nhiễm mặn lũ lượt đổ về các “siêu dự án” ở Vũng Tàu?