Hà Tĩnh: Huy động hơn 28.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

23:09:00 14/01/2019

THCL - Trong năm 2018, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh Hà Tĩnh đã huy động tổng nguồn vốn đạt 28.047,367 tỷ đồng.

Theo đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước huy động được là 1.912,626 tỷ đồng (chiếm 6,8%); vốn doanh nghiệp 82,581 tỷ đồng (chiếm 0,3%); vốn tín dụng 24.996 tỷ đồng (chiếm 89,1%); nhân dân đóng góp 779,889 tỷ đồng (chiếm 2,8%); đỡ đầu, tài trợ và huy động khác 276,271 tỷ đồng (chiếm 1%).

Nhờ đó, tình trạng nợ xây dựng cơ bản (XDCB) đã giảm đáng kể. Đặc biệt, đối với các xã đạt chuẩn NTM năm 2018 không có nợ đọng về XDCB.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng số nợ XDCB trên địa bàn tỉnh là: 233.893 triệu đồng. Trong đó: Nợ XDCB thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM là 139.627 triệu đồng. Số nợ đọng XDCB có biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện đến ngày 31/12/2014 là: 8.716 triệu đồng (giảm 27.680 triệu đồng so với thời điểm tháng 3 năm 2018) và có khả năng cân đối thanh toán xong trong năm 2019.

Phú Hậu

Giá hoa trên thị trường Hà Nội tăng mạnh dịp 20/10

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành