Hải Phòng: Báo chí thông tin thường xuyên về tình hình KTXH của thành phố

10:15:00 23/10/2017

THCL - Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tuần thứ 43 tháng 10 năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tuần thứ 43 tháng 10 năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Báo chí thông tin thường xuyên về tình hình KTXH của thành phố

Theo đó, các cơ quan báo chí tiếp tục có nhiều tin, bài phản ánh các hoạt động chính trị nổi bật của thành phố, trong đó nhấn mạnh nội dung Tăng cường thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Tích cực phản ánh việc thực hiện nghiêm chỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng; công tác xây dựng Đảng tại các địa phương, đơn vị của thành phố.

Đồng thời, triển khai tuyên truyền thường xuyên về tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”; một số hoạt động giáo dục – đào tạo, y tế, môi trường, văn hóa – xã hội, thể thao, quốc phòng – an ninh, biển đảo, an ninh trật tự. Các nội dung thông tin được phản ánh kịp thời, theo định hướng của các cơ quan chức năng thành phố, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và trong toàn xã hội.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và biện pháp tháo gỡ khó khăn, động viên các doanh nghiệp, các địa phương thực hiện tốt chủ đề năm 2017, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm và cả năm 2017; tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), các nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XV; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn giải quyết vấn đề báo chí phản ánh, thực hiện tốt quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về báo chí, đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch báo chí thành phố.

Vũ Duyên

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng