Hải quan Hà Nội nước rút thu ngân sách tháng cuối năm

06:12:00 10/12/2018

THCL - Cục Hải quan yêu cầu các chi cục tiếp tục triển khai có hiệu quả NQ 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018 và NQ 19-2018/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.


Cục Hải quan Hà Nội

Theo đó, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN tham gia hoạt động XNK, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn cho DN trong việc nộp thuế. Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan, ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực: Quản lý, giám sát quản lý hàng hóa XNK, thu thuế XNK, cải cách thủ tục hành chính.

Tiếp tục thực hiện kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn NK thường xuyên, kết hợp với việc đánh giá tính tuân thủ của DN, trong đó tập trung vào những DN khai báo giá thấp, đột biến, đã phát hiện vi phạm; tổ chức đánh giá tình hình công tác kiểm tra trị giá, tham vấn, xác định trị giá để từ đó có phương án xây dựng mô hình, bố trí lực lượng để thực hiện công tác tham vấn giá; khắc phục tình trạng bỏ sót, bỏ lọt các lô hàng nghi vấn về trị giá. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện những sai sót về công tác kiểm tra giá.

Tăng cường công tác kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng để được áp dụng mức thuế suất thấp.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch trong đó tập trung vào các mặt hàng có giá trị lớn, thuế suất cao, hàng hóa NK của các DN từ các thị trường có nghi vấn; hàng hóa khai giảm giá, mức giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu; hàng hóa khai báo thuế suất ưu đãi đặc biệt, khai thuộc đối tượng miễn thuế, hoàn thuế; hàng hóa khai sai loại hình sau đó đề nghị thanh khoản hoàn thuế.

Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng DN nợ.

Đinh Hoàng 

KĐT Nam Trung Yên: Cận cảnh dự án 10 năm đắp chiếu

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành