Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Học tập và làm theo Bác để “tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ phường Bạch Thượng

Trong những năm qua, việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  khóa XII (Chỉ thị 05) tại Đảng bộ phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên và lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân.

Trong hệ thống quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ, đảng viên, vấn đề tư cách được Người đặc biệt quan tâm. Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” (năm 1927), ở trang đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra 23 điểm thuộc tư cách một người cách mạng, trong đó chủ yếu là các tiêu chuẩn về đạo đức, thể hiện chủ yếu trong 3 mối quan hệ cơ bản nhất của con người: Quan hệ với mình, quan hệ với mọi người và quan hệ với công việc. Đáng lưu ý là trong ba mối quan hệ lớn nêu trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định quan hệ “đối với tự mình” là trên hết, trước hết để tự soi, tự sửa, tự rèn luyện bản thân. Bởi lẽ, đối với tự mình là rất khó.

Trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, thiết thực “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII (Chỉ thị 05), trong công tác và cuộc sống đời thường, đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đã gương mẫu phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tự sửa chữa, khắc phục những yếu kém; phát huy vai trò nêu gương, đi đầu trong thực thi công vụ, thực hiện chuẩn mực đạo đức gắn công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác với tinh thần: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.

Thực tế tại Đảng bộ phường Bạch Thượng cho thấy, việc xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm đã làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 trở thành nền nếp, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Việc tập thể và mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, lựa chọn những vấn đề nổi cộm để tập trung giải quyết; gắn thực hiện học tập và làm theo Bác với sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân; thống nhất giữa nói và làm; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính gắn với thực thi đạo đức công vụ; nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa mình trên tinh thần đồng chí thương yêu lẫn nhau đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đã có nhiều tập thể, cá nhân của Đảng bộ được các cấp khen thưởng trong học tập và làm theo Bác.

Chi bộ Tổ dân phố Giáp Nhất - mô hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo Bác được khen thưởng cấp Tỉnh
Chi bộ Tổ dân phố Giáp Nhất - mô hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo Bác được khen thưởng cấp Tỉnh.

Đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, ngày 18/05/2021 Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị xây dựng Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”.

Chính nội dung của Chuyên đề năm 2022 đã bao hàm rất nhiều những ý nghĩa về xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc vì cán bộ là gốc của mọi công việc, xây dựng đội ngũ cán bộ tốt thì đất nước mới phát triển mạnh và người cán bộ muốn tốt thì trước hết phải “tự soi, tự sửa” mình trong mọi hoàn cảnh, mọi công việc.

Từ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác trong mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng ủy phường Bạch Thượng đã bám sát vào sự chỉ đạo của cấp trên thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, chuyên đề “tự soi, tự sửa”. Đảng ủy đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, triển khai tới các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động liên hệ áp dụng vào từng cá nhân và tổ chức, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái từ xa, từ sớm, tạo nền nếp để xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể ở địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh. 

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từng đảng viên phải thường xuyên học tập, tu dưỡng, tự soi lại bản thân và tự sửa những gì bản thân còn chưa hoàn thiện.

Tự sửa trước hết là phải thường xuyên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết và xây dựng một chương trình hành động cụ thể của bản thân tùy vào nhiệm vụ của từng đảng viên được phân công phụ trách. Mỗi cán bộ phải tự soi hàng ngày và sự hài lòng của nhân dân chính là thước đo chính xác nhất cho việc cán bộ đã làm tròn trách nhiệm hay chưa.

Cấp ủy, chính quyền luôn đề cao vai trò, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức và lấy sự phản ánh của người dân để đánh giá cán bộ, công chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ phường Bạch Thượng học tập Nghị quyết qua hình thức trực tuyến
Đảng bộ phường Bạch Thượng học tập Nghị quyết qua hình thức trực tuyến.

Có thể nhận thấy, đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, chuyên đề “tự soi, tự sửa” mà cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở Đảng bộ phường Bạch Thượng đang triển khai thực hiện đã bảo đảm yêu cầu sát thực, phù hợp với nhiệm vụ thực tế công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của phường.

Qua đó, giúp mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cũng như từng cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về sự cần thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Bùi Thị Trinh - Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Bạch Thượng

Bài liên quan

Tin mới

Ông Lê Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá
Ông Lê Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá

Ngày 24/09, HĐND huyện Hoằng Hoá khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện và một số nội dung quan trọng khác.

Thái Lan và Việt Nam đang là hai thị trường bán lẻ nổi bật tại Đông Nam Á
Thái Lan và Việt Nam đang là hai thị trường bán lẻ nổi bật tại Đông Nam Á

Theo chuyên gia Savills, nhiều thương hiệu bán lẻ quốc tế đang tìm kiếm cơ hội để mở rộng hoạt động kinh doanh, bắt nguồn từ những tín hiệu tích cực của nền kinh tế và tiềm năng tiêu dùng quốc nội tại thị trường Việt Nam.

Thanh Hóa đầu tư hơn 250 tỷ đồng xây khu tượng đài Bà Triệu
Thanh Hóa đầu tư hơn 250 tỷ đồng xây khu tượng đài Bà Triệu

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản kết luận về mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu thuộc Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Phối hợp công tác truyền thông vì sự phát triển của doanh nghiệp
Phối hợp công tác truyền thông vì sự phát triển của doanh nghiệp

Ngày 24/09, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá đã ký kết Chương trình phối hợp công tác truyền thông. Trên tinh thần phối hợp thực hiện công tác thông tin và truyền thông, đảm bảo nội dung thông tin toàn diện, chính thống, vì sự phát triển của doanh nghiệp và sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

HoREA kiến nghị không nên quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư với dự án mới
HoREA kiến nghị không nên quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư với dự án mới

Trong văn bản mới nhất gửi Chính phủ và Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) đưa ra kiến nghị không nên quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư với tất cả dự án mới.

Ngày 24/09, cả nước có 1.176 ca COVID-19 mới, thấp nhất trong gần 02 tháng qua
Ngày 24/09, cả nước có 1.176 ca COVID-19 mới, thấp nhất trong gần 02 tháng qua

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 24/09 của Bộ Y tế thể hiện, cả nước có 1.176 ca mắc mới, giảm gần 1.400 ca so với ngày hôm qua; Trong ngày có 930 bệnh nhân khỏi, tiếp tục không có bệnh nhân tử vong.