Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Hội thảo khoa học “Vai trò của thiết chế Hội đồng trường đối với trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo bàn thảo sâu sắc và cụ thể về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Hội đồng trường ở các trường đại học công lập Việt Nam. Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức sáng 30/11.

Tới dự Hội thảo, có: đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Thành viên Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thảo còn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu, nhà khoa học đến từ Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Dân tộc, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Bách khoa, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công đoàn, Đại học Thủ đô Hà Nội, Đại học Thương mại, Đại học Kiến trúc Hà nội, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà nội...

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham dự Hội thảo, có: PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện; PGS, TS. Trần Thanh Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; các thành viên Hội đồng Trường; lãnh đạo và nhà khoa học các đơn vị trực thuộc Học viện.

Quang cảnh Hội thảo “Vai trò của thiết chế Hội đồng trường đối với trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay”.
Quang cảnh Hội thảo “Vai trò của thiết chế Hội đồng trường đối với trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay”.
Các đại biểu, nhà khoa học tham dự Hội thảo.
Các đại biểu, nhà khoa học tham dự Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục và nhà quản lý giáo dục bàn thảo một cách sâu sắc và cụ thể hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Hội đồng trường ở các trường đại học công lập Việt Nam.

Hội thảo còn là dịp để chúng ta nghiêm túc, nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan những thành công, hạn chế và nguyên nhân trong tổ chức hoạt động của Hội đồng trường trong thời gian qua. Từ đó, xác định những vấn đề cần tập trung giải quyết, những yếu tố tác động và tìm ra  giải pháp tối ưu nhất để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường ở các trường Đại học công lập Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi nhiệm vụ đổi mới giáo dục đại học trong tình hình hiện nay.

PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thảo.
PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Theo PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước hiện nay, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đại học là một yêu cầu tất yếu khách quan đặt ra cho sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là sự tự chủ của mỗi trường đại học. Vì thế, xây dựng, hoàn thiện thiết chế Hội đồng trường, phát huy vai trò của Hội đồng trường trong quản trị nhà trường là vấn đề hết sức quan trọng cần được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng, Nhà nước, nhất là sự vào cuộc mạnh mẽ của các trường đại học.

PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu Đề dẫn Hội thảo.
PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu Đề dẫn Hội thảo.

Hội thảo nhận được 50 bài tham luận và lắng nghe 9 ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và cán bộ quản lý giáo dục ở nhiều cơ quan, trường đại học. Các ý kiến đã tập trung thảo luận làm rõ vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng trường ở các trường đại học công lập tại Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo.
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo.

Các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục đều thống nhất khẳng định, thành lập Hội đồng trường, thực hiện cơ chế tự chủ đại học là một chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước nhằm đổi mới, hiện đại hóa, quốc tế hóa và nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam. Việc xây dựng thiết chế Hội đồng trường ngày càng được cụ thể hóa trong các văn bản pháp quy của Nhà nước và Chính phủ và ngày càng cho thấy rõ vai trò quan trọng của Hội đồng trường đối với sự phát triển của mỗi trường đại học nói riêng và hệ thống giáo dục đại học của cả nước nói chung. Việc thành lập Hội đồng trường trong các trường đại học là xu thế tiến bộ, là khâu đột phá trong triển khai tự chủ đại học. Hội đồng trường là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của trường đại học, có nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc quyết định các quyết sách chiến lược, kế hoạch, phương hướng phát triển của nhà trường trên tất cả các mặt công tác.

TS. Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội tham luận về “Vai trò của Hội đồng trường và quản trị đại học trong các cơ sở giáo dục đại học công lập đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học”.
TS. Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội tham luận về “Vai trò của Hội đồng trường và quản trị đại học trong các cơ sở giáo dục đại học công lập đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học”.
GS, TS. Trần Văn Phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận về “Một số vấn đề chung về thiết chế Hội đồng trường đại học công lập”.
GS, TS. Trần Văn Phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận về “Một số vấn đề chung về thiết chế Hội đồng trường đại học công lập”.
TS. Phạm Trí Thành, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tham luận về “Một số vấn đề đặt ra trong hoạt động của thiết chế Hội đồng trường tại các trường đại học công lập hiện nay”
TS. Phạm Trí Thành, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tham luận về “Một số vấn đề đặt ra trong hoạt động của thiết chế Hội đồng trường tại các trường đại học công lập hiện nay”.
GS, TS. Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa trao đổi, chia sẻ về cách quản trị Hội đồng trường hiệu quả
GS, TS. Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa trao đổi, chia sẻ về cách quản trị Hội đồng trường hiệu quả.
PGS, TS. Phan Thế Công, Trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Thương mại tham luận về “Kinh nghiệm thiết chế Hội đồng trường đại học ở một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt Nam”.
PGS, TS. Phan Thế Công, Trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Thương mại tham luận về “Kinh nghiệm thiết chế Hội đồng trường đại học ở một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt Nam”.
PGS, TS. Đỗ Thị Quyên, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Văn hóa Hà Nội tham luận về “Một số khó khăn của thiết chế Hội đồng trường trong các trường công lập hiện nay”.
PGS, TS. Đỗ Thị Quyên, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Văn hóa Hà Nội tham luận về “Một số khó khăn của thiết chế Hội đồng trường trong các trường công lập hiện nay”.
TS. Dương Thị Thanh Xuân, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn tham luận về “Vai trò và thực trạng những quy định của pháp luật về thiết chế Hội đồng trường các trường đại học công lập ở Việt Nam”.
TS. Dương Thị Thanh Xuân, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn tham luận về “Vai trò và thực trạng những quy định của pháp luật về thiết chế Hội đồng trường các trường đại học công lập ở Việt Nam”.
GS, TS. Dương Xuân Ngọc, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi về cơ chế phối hợp hoạt động của Bí thư Đảng ủy, Hội đồng Trường và Ban Giám đốc.
GS, TS. Dương Xuân Ngọc, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi về cơ chế phối hợp hoạt động của Bí thư Đảng ủy, Hội đồng Trường và Ban Giám đốc.
PGS,TS. Nguyễn Xuân Phong, Trưởng Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận về “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng trường trong đại học công lập ở Việt Nam hiện nay”.
PGS,TS. Nguyễn Xuân Phong, Trưởng Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận về “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng trường trong đại học công lập ở Việt Nam hiện nay”.

Một số chuyên gia, nhà quản lý giáo dục đi sâu phân tích, nhìn nhận, đánh giá khách quan, trung thực về thực trạng việc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thiết chế Hội đồng trường ở các trường đại học công lập ở nước ta trong thời gian qua, những trăn trở, vướng mắc trong việc thực hiện thiết chế Hội đồng trường hiện nay. Từ đó đưa ra gợi mở, đề xuất giải pháp mang tính hệ thống và có tính khả thi cao trong việc tiếp tục hoàn thiện thiết chế, phát huy vai trò, hiệu quả của Hội đồng trường đối với sự phát triển của các trường đại học nói chung, cũng như Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng, như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể, cán bộ, viên chức và người lao động về thiết chế Hội đồng trường đại học công lập; hoàn thiện hệ thống pháp luật và quy định về thiết chế hội đồng trường đại học công lập; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội đồng trường; tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chủ quản đối với trường đại học công lập…

PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổng kết Hội thảo.
PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổng kết Hội thảo.

Tổng kết Hội thảo, PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền tóm tắt các nội dung chính của Hội thảo, đồng thời khẳng định những ý kiến tham luận, phát biểu của các nhà khoa học, chuyên gia là luận cứ khoa học thiết thực góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra đối với việc phát huy vai trò của thiết chế Hội đồng trường hiện nay ở các trường đại học công lập nói chung và Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng.

Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp. Các đại biểu, nhà khoa học và Ban tổ chức Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.
Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp. Các đại biểu, nhà khoa học và Ban tổ chức Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Trúc Mai

Bài liên quan

Tin mới

TP. Hồ Chí Minh dùng phần mềm chống đạo văn để chấm thi khoa học kỹ thuật
TP. Hồ Chí Minh dùng phần mềm chống đạo văn để chấm thi khoa học kỹ thuật

Ngày 04/02, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thành phố năm học 2022-2023.

Giá sầu riêng tăng cao kỷ lục, nông dân phấn khởi
Giá sầu riêng tăng cao kỷ lục, nông dân phấn khởi

Sau Tết Nguyên đán 2023, cơn sốt sầu riêng xuất khẩu tiếp tục tăng nhiệt. Hiện giá thu mua sầu riêng tại vườn đã chạm ngưỡng 200.000 đồng/kg, cao gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái và là mức kỷ lục từ trước tới nay. Mỗi ngày thương lái cần mua hàng trăm tấn sầu riêng để xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng cũng không có hàng.

Hyundai Stargazer tung chương trình khuyến mãi giảm giá kỷ lục tới 70 triệu đồng
Hyundai Stargazer tung chương trình khuyến mãi giảm giá kỷ lục tới 70 triệu đồng

Nhiều đại lý đang giảm 50 - 60 triệu đồng trừ vào giá bán, tặng gói phụ kiện chính hãng cũng như TV 43 inch cho khách mua Stargazer. Sau khi nhận hết các chương trình ưu đãi, giá bản cao cấp của Hyundai Stargazer chưa tới 610 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc.

Thủ tướng: Giá điện quá cao thì người dân, doanh nghiệp không chịu được
Thủ tướng: Giá điện quá cao thì người dân, doanh nghiệp không chịu được

"Giá điện của nước ta không thể giống nước phát triển, giá quá cao thì người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế không chịu được", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Doanh nghiệp xi măng cần bám sát thị trường để điều chỉnh sản xuất
Doanh nghiệp xi măng cần bám sát thị trường để điều chỉnh sản xuất

Khép lại năm 2022 đầy biến động, nhiều khó khăn với ngành sản xuất nói chung và lĩnh vực sản xuất xi măng nói riêng, do đó các doanh nghiệp này cần phải theo dõi sát diễn biến thị trường xi măng thế giới để điều chỉnh kịp thời hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2023.

Thanh Hóa khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2023 cho học sinh THPT
Thanh Hóa khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2023 cho học sinh THPT

Chiều 04/02, Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2023 cho học sinh các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.