Hưng Thịnh Incons nộp hồ sơ niêm yết lên HOSE

23:09:00 19/06/2018

THCL - Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons vừa nộp hồ sơ niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Hưng Thịnh Incons có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, kế hoạch lãi sau thuế 180 tỷ đồng năm nay.

Hưng Thịnh Incons là công ty thành viên của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Corp), có vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons đồng thời là Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Corp.

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons đi vào hoạt động từ năm 2007 với lĩnh vực chính là đầu tư, thiết kế và xây dựng công trình.

Các chỉ số tài chính của Hưng Thịnh Incons

Trong suốt quá trình hoạt động, Hưng Thịnh Incons đã khẳng định uy tín thương hiệu, tạo dựng niềm tin vững chắc nơi khách hàng và các chủ đầu tư thông qua việc hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cả về kỹ thuật và mỹ thuật cũng như độ an toàn cao của hàng loạt các công trình hiện hữu.

Mới đây, Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons vừa nộp hồ sơ niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết.

Hưng Thịnh Incons hoạt động từ năm 2007 với lĩnh vực chính là đầu tư, thiết kế và xây dựng công trình. Năm 2017, công ty đạt doanh thu hợp nhất 2.701 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 109,7 tỷ đồng.

Công ty dự chia cổ tức cho năm nay tỷ lệ 30%, trong đó 15% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu. Để thực hiện, HĐQT dự kiến phát hành 3,75 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Sang năm 2018, công ty đặt kế hoạch doanh thu 4.054 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng, tăng lần lượt 50% và 64% so với kết quả năm trước.

Ngọc Linh

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng