Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng nay (27/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hộiQuang cảnh Đại hội

Sau một quá trình chuẩn bị tích cực, công phu nghiêm túc, sáng ngày 27/10, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025. 

Tham dự đại hội, có các vị: Trần Đức Lương, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Tô Huy Rứa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành bạn.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các vị: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các vị nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các vị cán bộ lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động và 448 đại biểu chính thức đại diện cho 229.424 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc,Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, Trịnh Văn Chiến đọc diễn văn khai mạc

Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Phương châm hành động của đại hội là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, tỉnh Thanh Hóa đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng và các quan điểm chỉ đạo theo tinh thần các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; căn cứ tình hình, đặc điểm, bối cảnh của đất nước và thực tiễn của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đề ra định hướng xây dựng và phát triển trong 5 năm tới, trình Đại hội là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện đầy đủ 4 nội dung quan trọng theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Sẽ tổng kết đánh giá, nêu bật những thành tựu, kết quả đã đạt được, đồng thời, phân tích sâu thêm những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Từ đó, rút ra những kinh nghiệm bổ ích, thiết thực; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Cùng với việc tham gia ý kiến xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các đại biểu tiếp tục tham gia thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vào dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thanh Hóa trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Phát huy kết quả thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; có tinh thần trách nhiệm cao; có tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược; có uy tín trong Đảng và trong xã hội; có khả năng tập hợp và đoàn kết nội bộ, để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 19, đáp ứng yêu cầu đủ về số lượng và có cơ cấu hợp lý; vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa bảo đảm sự kế thừa, chuyển tiếp và phát triển, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội sẽ quyết nghị.

Đại hội có nhiệm vụ bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đủ về số lượng và chất lượng, là những cán bộ tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà tham gia, đóng góp vào thành công của Đại hội.

Phương châm hành động của đại hội là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.Phương châm hành động của Đại hội là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã xây dựng Đề án nhân sự khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng duyệt. Dự kiến sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 65 người và Ban Thường vụ là 17 người; bảo đảm giảm số lượng cấp ủy đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc vào lúc 8h sáng 27/10 và dự kiến bế mạc vào chiều 28/10.

Lê Nam - Hoài Thu

Bài liên quan

Tin mới

Công ty D2D tài trợ chi phí tiêm vắc xin Covid-19 cho tiểu thương chợ Long Thành
Công ty D2D tài trợ chi phí tiêm vắc xin Covid-19 cho tiểu thương chợ Long Thành

Công ty CP Phát triển đô thị và Công nghiệp số 2 (D2D) cho biết, toàn bộ tiểu thương chợ Long Thành (Đồng Nai) sẽ được tài trợ chi phí tiêm vắc xin ngừa Covid-19; giảm 50% phí hoa chi và tiền thuê mặt bằng tháng 7 và tháng 8/2021.

Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả
Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức họp đánh giá công tác tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2021. Trong đó, nội dung trọng tâm là tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát địa bàn, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.

Tiêm thử nghiệm vắc xin Nano Covax mũi 2 giai đoạn 3 cho 12.000 người
Tiêm thử nghiệm vắc xin Nano Covax mũi 2 giai đoạn 3 cho 12.000 người

Sáng nay 27/7, các trung tâm tham gia nghiên cứu thử nghiệm vắc xin Nano Covax phòng COVID-19 giai đoạn 3 tiêm thử nghiệm mũi 2 cho 12.000 tình nguyện viên (thuộc đợt 3b).

Quảng Ninh: Tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm giống không rõ nguồn gốc xuất xứ
Quảng Ninh: Tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm giống không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện, thu giữ và tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm giống không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là số gia cầm được vận chuyển, lưu thông qua địa bàn tỉnh, trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch tại quận Đống Đa, Hà Nội
Xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch tại quận Đống Đa, Hà Nội

Tính từ ngày 24 -26/7, quận Đống Đa đã xử phạt 197 trường hợp vi phạm trật tự đô thị với số tiền hơn 54.000.000 đồng; xử phạt 71 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 79.000.000 đồng và vi phạm phòng chống dịch là 35 trường hợp với số tiền 45.000.000 đồng.

TP.HCM: Tăng cường thực hiện các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường
TP.HCM: Tăng cường thực hiện các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 24/07 đến hết ngày 01/08.