Làm rõ trách nhiệm về việc bổ nhiệm thừa 23 cán bộ ở Thái Nguyên

21:02:00 20/04/2017

THCL - Việc xác định tại thời điểm 31/7/2016 ở Sở NN&PTNT, chỉ có 4 trường hợp cấp phó thuộc Chi cục Kiểm lâm là vượt quá quy định. Cụ thể là Phòng Thanh tra - pháp chế vượt 1, Hạt Kiểm lâm Phú Lương vượt 1, Hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ vượt 2.

Chiều 19/4, UBND tỉnh Thái Nguyên họp báo cung cấp thông tin về việc bổ nhiệm cán bộ tại Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên. Chủ trì cuộc họp là ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, trên cơ sở đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, sau khi đã hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó, đảm bảo cơ cấu hợp lý số lượng lãnh đạo với biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; UBND tỉnh giao Sở Nội vụ khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt xong trước ngày 25/4.

Sau khi thẩm định, xác định về thông tin bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định như sau:

Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2016, Thanh tra tỉnh đã có Kết luận số 762/2016, trong đó có nêu, tại Sở NN&PTNT bổ nhiệm cán bộ quản lý nhiều hơn 23 trường hợp so với đề án vị trí việc làm năm 2014.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015 và các quyết định của UBND tỉnh số 762, số 763, số 764, số 765, số 766, số 767, số 768, số 769 cùng ngày 12/4/2016, quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở NN&PTNT; thành lập, tổ chức lại 1 chi cục trực thuộc sở, nhưng không có quy định về số lượng cấp phó đối với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, văn phòng, thanh tra thuộc Sở; chỉ quy định số lượng cấp phó các chi cục thuộc Sở và số lượng cấp phó các đơn vị thuộc, trực thuộc chi cục với số lượng không quá 2.

Vì vậy, việc xác định tại thời điểm 31/7/2016 ở Sở NN&PTNT tỉnh chỉ có 4 trường hợp cấp phó thuộc Chi cục Kiểm lâm là vượt quá quy định (Phòng Thanh tra pháp chế vượt 1 người; Hạt Kiểm lâm Phú Lương vượt 1; Hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ vượt 2).

Bên cạnh đó, cùng còn một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng và thanh tra thuộc sở có số lượng lãnh đạo cấp phó được đánh giá là chưa phù hợp. Chẳng hạn, Phòng Kế hoạch – Tài chính tổng số 11 người, bố trí 1 trưởng phòng, 6 phó phòng; Phòng Quản lý xây dựng công trình có tổng số 4 người thì bố trí 1 trưởng 2 phó; Thanh tra Sở tổng số 7 người thì bố trí 1 Chánh thanh tra, 3 phó chánh thanh tra... Ngay sau đó, Sở NN&PTNT đã chủ động sắp xếp, bố trí lại nhân sự.

Từ kết luận trên, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu tập thể Ban Thường vụ cấp uỷ và bí thư, phó bí thư; giám đốc, phó giám đốc, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ của Sở NN&PTNT, tập thể cấp uỷ, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và các cá nhân liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, bước đầu xác định, đối với việc bổ nhiệm vượt quá 4 trường hợp cấp phó đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Chi cục Kiểm lâm, yêu cầu tập thể ban Thường vụ cấp ủy và bí thư, phó bí thư, giám đốc, phó giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Sở này, tập thể cấp ủy, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và những cá nhân liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Đối với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trường vào các chức danh: Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý xây dựng công trình (tháng 5/2014), Trưởng phòng, Phòng Quản lý xây dựng công trình (tháng 6/2015) khi bổ nhiệm còn thiếu tiêu chuẩn về trung cấp lý luận chính trị và quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (Năm 2015 đã đi học và đến nay đã có bằng cao cấp lý luận chính trị; tháng 3/2017 đã và đang học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên).

Về trách nhiệm của bà Hà Thị Hiền liên quan đến những sai phạm như trong kết luận thanh tra số 762/2016 đã đề cập tới, yêu cầu Sở NN&PTNT báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm điểm sau khi có kết luận thanh tra.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5/2017.

Ngọc Linh

 

 

 

 

Cát nhiễm mặn lũ lượt đổ về các “siêu dự án” ở Vũng Tàu?