Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Nghệ An hỗ trợ xây dựng mẫu mã sản phẩm, tem truy xuất nguồn gốc

Nghệ An hỗ trợ xây dựng mẫu mã sản phẩm, tem truy xuất nguồn gốc

31/10/2019, 14:58

Nhằm tìm đầu ra ổn định và bền vững cho sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sáng 31/10, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn.

Thương mại điện tử - công cụ quan trọng trong kết nối tiêu thụ nông sản

Thương mại điện tử - công cụ quan trọng trong kết nối tiêu thụ nông sản

08/10/2020, 16:18

Chính phủ đã có chủ trương về việc yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp và các cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện tốt việc liên kết 6 nhà: Nhà nông, nhà đầu tư, nhà băng, nhà Nước, nhà phân phối và nhà khoa học.

Giải bài toán kết nối tiêu thụ nông sản một cách hiệu quả hơn

Giải bài toán kết nối tiêu thụ nông sản một cách hiệu quả hơn

09/10/2020, 11:01

Đã đến lúc chúng ta phải đặt vấn đề giải bài toán kết nối tiêu thụ nông sản một cách hiệu quả hơn, vững chắc hơn, nhân văn hơn, đúng pháp lý hơn.

Tích cực phối hợp các bộ, ngành nhằm hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản

Tích cực phối hợp các bộ, ngành nhằm hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản

31/03/2022, 09:08

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương có sản phẩm nông sản đến mùa vụ để hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, cả trong nước và nước ngoài.