Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Những điểm không có trong kết luận thanh tra Đạm Hà Bắc

Những điểm không có trong kết luận thanh tra Đạm Hà Bắc

25/07/2020, 09:58

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra 3 nguyên nhân khiến Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc) liên tục thua lỗ.

Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lỗ, âm vốn hơn 516 tỷ đồng

Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lỗ, âm vốn hơn 516 tỷ đồng

04/02/2020, 16:23

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Đạm Hà Bắc kinh doanh thu lỗ, đáng kể năm 2016 Công ty ghi nhận mức lỗ hơn 1.040 tỷ đồng.

Kinh doanh thua lỗ, vốn chủ sở hữu của Đạm Hà Bắc âm hàng trăm tỷ đồng

Kinh doanh thua lỗ, vốn chủ sở hữu của Đạm Hà Bắc âm hàng trăm tỷ đồng

10/02/2020, 15:12

Nằm trong nhóm 12 dự án thua lỗ, yếu kém của ngành Công Thương, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc) cho đến nay vẫn tiếp tục chìm trong nợ nần và thua lỗ, khiến vốn chủ sở hữu đang bị âm hàng trăm tỉ đồng.

Kinh doanh thua lỗ, Đạm Hà Bắc dự kiến thoái sạch vốn tại PHP

Kinh doanh thua lỗ, Đạm Hà Bắc dự kiến thoái sạch vốn tại PHP

15/02/2020, 16:49

Đạm Hà Bắc dự kiến thoái toàn bộ hơn 5,4 triệu cổ phiếu HPH theo hình thức đấu giá công khai qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Số cổ phiếu chào bán tương đương 64,56% vốn điều lệ của Hưng Phát Hà Bắc.