Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Độc đáo Lễ hội cúng cầu mưa “Yang Pơtao Apui” ở Gia Lai

Độc đáo Lễ hội cúng cầu mưa “Yang Pơtao Apui” ở Gia Lai

30/04/2018, 20:43

Cứ vào cuối tháng 4 dương lịch hàng năm, cộng đồng người Jrai ở Gia Lai lại bắt đầu tổ chức “Lễ cầu mưa”- Đây được xem như một lễ Tết truyền thống; là một tín ngưỡng phồn thực với mong muốn mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mang sự ấm no, hạnh phúc đến cho tất cả dân làng.

Gia Lai: Mùa ngủ rẫy gây khó khăn trong công tác quản lý nhân khẩu

Gia Lai: Mùa ngủ rẫy gây khó khăn trong công tác quản lý nhân khẩu

01/04/2017, 07:44

Tháng 3 Tây Nguyên, "mùa con ong đi lấy mật, mùa em đi phát rẫy làm nương”... Thời điểm này cũng là lúc mùa ngủ rẫy của người Jrai ở Krông Pa (Gia Lai) bắt đầu.