Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: trung học

Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất của các cấp trường học

Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất của các cấp trường học

17/06/2020, 05:43

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

13/04/2017, 10:38

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể để lấy ý kiến rộng rãi trong dư luận.