Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không đề xuất giảm mạnh thuế môi trường với nhiên liệu bay tối thiểu 50%

Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không đề xuất giảm mạnh thuế môi trường với nhiên liệu bay tối thiểu 50%

11/06/2020, 15:46

Thời hạn áp dụng được hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam đề nghị tăng lên 1 năm kể từ ngày ký.

Đang lấy ý kiến giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu với ở mức giảm 1.000 đồng

Đang lấy ý kiến giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu với ở mức giảm 1.000 đồng

04/03/2022, 11:30

Theo đại diện Bộ Tài chính, tính riêng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn giảm từ ngày 01/04/ 2022 thì mức giảm thu ngân sách Nhà nước sẽ vào khoảng 11.992 tỷ đồng.

Từ ngày 01/04/2022, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Từ ngày 01/04/2022, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

24/03/2022, 05:57

Nghị quyết về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu được áp dụng từ ngày 01/04/2022 đến 31/12/2022 và bãi bỏ Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 04/2022

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 04/2022

28/03/2022, 06:07

Cụ thể, lao động ngành du lịch được hỗ trợ học nghề 1,5 triệu đồng/tháng; Lương công chức quản lý thị trường cao nhất gần 12 triệu đồng/tháng; Áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu;...

Chính phủ trình Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường, góp phần ổn định lạm phát

Chính phủ trình Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường, góp phần ổn định lạm phát

04/07/2022, 06:13

Chính phủ quyết nghị thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Nghị quyết mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo. Giảm mức thuế bảo vệ môi trường sẽ có tác động tức thì trong việc giảm giá bán lẻ xăng dầu.