Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Giảm giá 30% nhiều loại phí trong lĩnh vực y tế đến hết năm 2020

Giảm giá 30% nhiều loại phí trong lĩnh vực y tế đến hết năm 2020

16/07/2020, 07:30

Từ ngày 8/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020, tổ chức, cá nhân khi đề nghị cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực y tế nộp phí bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (mức giảm 30 %).

Đề xuất bổ sung đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

Đề xuất bổ sung đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

18/06/2020, 14:32

Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 7282/BTC-CST gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020

19/06/2020, 08:37

Quốc hội vừa quyết định mở rộng đối tượng được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 cho doanh nghiệp có doanh thu không quá 200 tỷ đồng.