Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Bắc Ninh: Đưa giáo dục nghề nghiệp tiếp cận trình độ các nước ASEAN

Bắc Ninh: Đưa giáo dục nghề nghiệp tiếp cận trình độ các nước ASEAN

15/07/2020, 14:47

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Hữu Thành vừa ký ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

PV GAS không ngừng củng cố, làm giàu nguồn nhân lực chất lượng cao

PV GAS không ngừng củng cố, làm giàu nguồn nhân lực chất lượng cao

14/09/2020, 16:01

Trải qua chặng đường 30 năm phát triển, nguồn nhân lực của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Yếu tố cốt lõi thời đại CMCN 4.0

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Yếu tố cốt lõi thời đại CMCN 4.0

13/06/2021, 11:09

Sau 35 năm đổi mới, chất lượng nguồn nhân lực nước ta đã không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, về thực chất, sự phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, chưa tương xứng với tiềm năng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Xung quanh vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với ĐBQH TP. Hà Nội, GS. Hoàng Văn Cường.