Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thu ngân sách 7 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2019

Thu ngân sách 7 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2019

04/08/2020, 07:17

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 7 ước đạt 107,9 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 7 tháng đạt 779,8 nghìn tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2019 (ngân sách trung ương ước đạt 48,3% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 55,8%).

Nhà nước chi hơn 56.270 tỷ đồng cho chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người gặp khó khăn

Nhà nước chi hơn 56.270 tỷ đồng cho chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người gặp khó khăn

10/12/2021, 04:56

Đó là số liệu mà Bộ Tài chính công bố. Trung ương chi 25.350 tỷ đồng; địa phương chi 30.920 tỷ đồng.

Giao bổ sung 19.302,875 tỷ đồng dự toán chi ngân sách Nhà nước

Giao bổ sung 19.302,875 tỷ đồng dự toán chi ngân sách Nhà nước

12/07/2022, 15:44

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 807/QĐ-TTg giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021.