Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Giảm 15% tiền thuê đất cho đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giảm 15% tiền thuê đất cho đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

13/08/2020, 07:10

Chính phủ giảm 15% tiền thuê đất phải nộp trong năm 2020 với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất nhưng phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày do dịch Covid-19.

Vĩnh Phúc tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, người nộp thuế vượt khó

Vĩnh Phúc tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, người nộp thuế vượt khó

28/06/2021, 08:16

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19, ngành thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho hơn 1.000 trường hợp, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.

Thủ tướng quyết định giảm 30% tiền thuê đất cho mọi đối tượng

Thủ tướng quyết định giảm 30% tiền thuê đất cho mọi đối tượng

28/09/2021, 14:49

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa thay mặt Thủ tướng ký quyết định giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Ccovi-19.

Đề xuất giảm khoảng 3.500 tỷ đồng tiền thuê đất, mặt nước năm 2022

Đề xuất giảm khoảng 3.500 tỷ đồng tiền thuê đất, mặt nước năm 2022

14/04/2022, 13:55

Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo phương án đề xuất của Bộ Tài chính, dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước giảm khoảng 3.500 tỷ đồng.

Chính phủ báo cáo giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 khoảng 3.433 tỷ đồng

Chính phủ báo cáo giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 khoảng 3.433 tỷ đồng

23/09/2022, 05:00

Chính phủ đã thống nhất dự thảo Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

Nghị quyết giảm tiền thuê đất, mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nghị quyết giảm tiền thuê đất, mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

31/01/2023, 06:18

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.