Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Năm 2025, Vĩnh Phúc phấn đấu trong top 15 địa phương dẫn đầu về chính quyền điện tử

Năm 2025, Vĩnh Phúc phấn đấu trong top 15 địa phương dẫn đầu về chính quyền điện tử

13/11/2020, 15:33

Một trong các mục tiêu của dự thảo đề án chuyển đổi số đến năm 2025 xác định, Vĩnh Phúc nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về xây dựng chính quyền điện tử.

Công bố bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh

Công bố bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh

14/11/2020, 08:05

Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, được cấu trúc theo 3 trụ cột gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số (mỗi trụ cột gồm 7 chỉ tiêu chính).

Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số năm 2021

Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số năm 2021

01/04/2021, 17:10

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 68/KH - UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2021.

Đột phá cải cách hành chính: Thành phố Yên Bái hướng tới xây dựng chính quyền số

Đột phá cải cách hành chính: Thành phố Yên Bái hướng tới xây dựng chính quyền số

27/12/2021, 15:10

Thành phố Yên Bái đột phá trong cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đi đầu trong xây dựng đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử và tiếp tục nâng cao hoạt động chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính quyền số.