Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Nhiều kết quả nổi bật nhờ ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Nhiều kết quả nổi bật nhờ ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

28/11/2020, 08:45

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong các giải pháp quan trọng, tạo ra chuyển biến mang tính đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp như nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa nông sản trên thị trường trong nước và quốc tế.

Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ

Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ

10/11/2022, 09:38

Với chủ đề “Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch”, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V sẽ tập trung thảo luận 04 nhóm nội dung chính.