Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2021 là gì?

Thông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2021 là gì?

20/01/2021, 12:39

Thông điệp cho Ngày Sở hữu trí tuệ 26/4/2021 của WIPO là “Doanh nghiệp nhỏ và vừa với Sở hữu trí tuệ: Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường”.

Doanh nghiệp phải tái định vị để tự “cứu” mình

Doanh nghiệp phải tái định vị để tự “cứu” mình

23/03/2023, 18:37

Trong bối cảnh hiện nay, cần thiết xây dựng một môi trường mà trong đó: Chính phủ có định hướng cụ thể, giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tái định vị hoạt động kinh doanh thông qua đổi mới sáng tạo, để kịp thời nắm bắt thời cơ mới, cập nhật những điều chỉnh trong quy định và thay đổi của toàn cầu.

“Giải cứu” doanh nghiệp bằng “chu kỳ kinh tế ngược”

“Giải cứu” doanh nghiệp bằng “chu kỳ kinh tế ngược”

26/04/2023, 15:22

Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), TS. Nguyễn Quốc Việt: "Trong bối cảnh hiện nay, cần phải áp dụng chính sách miễn giảm thuế phí. Cụ thể, 2% VAT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để kích cầu tiêu dùng trong nước và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp".