Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Hà Nội: Đẩy mạnh áp dụng khoa học và công nghệ phát triển ngành nghề nông thôn

Hà Nội: Đẩy mạnh áp dụng khoa học và công nghệ phát triển ngành nghề nông thôn

15/04/2021, 14:50

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về phát triển ngành nghề nông thôn năm 2021.

Tây Ninh dành 45 tỷ đồng phát triển ngành nghề nông thôn

Tây Ninh dành 45 tỷ đồng phát triển ngành nghề nông thôn

26/03/2022, 13:05

UBND tỉnh Tây Ninh vừa thông qua kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2022-2025 với tổng kinh phí lồng ghép đầu tư ước tính gần 45 tỷ đồng.

Hướng tới 9.500 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên

Hướng tới 9.500 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên

25/01/2023, 07:19

Mục tiêu đến hết năm 2023 có 9.500 sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.