Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Phú Yên: Triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021

Phú Yên: Triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021

28/04/2021, 05:45

Chương trình OCOP có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực; gia tăng giá trị; phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp theo chuỗi giá trị; được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn, thành thị trên địa bàn tỉnh, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân là một trong những giải pháp qua