Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: số hoá

Số hoá dịch vụ tài chính: Xu hướng chuyển đổi có tính đột phá

Số hoá dịch vụ tài chính: Xu hướng chuyển đổi có tính đột phá

23/05/2021, 18:02

Theo các chuyên gia, thị trường với quy mô dân số lớn, tỷ lệ người sử dụng điện thoại và internet cao sẽ giúp các ngân hàng có thể khai thác rất lớn hiệu quả của ngân hàng số khi dịch vụ bán lẻ còn quá tiềm năng phát triển.

Số hóa 100% dữ liệu các loại hình lễ hội truyền thống

Số hóa 100% dữ liệu các loại hình lễ hội truyền thống

29/07/2021, 13:54

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2139/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu nhằm số hóa 100% dữ liệu các loại hình lễ hội truyền thống.

Doanh nghiệp bảo hiểm chạy đua số hoá

Doanh nghiệp bảo hiểm chạy đua số hoá

05/10/2022, 09:48

Công nghệ hiện đại đang khiến các doanh nghiệp bảo hiểm phải đổi mới để tiếp cận được với yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu đang ở bước số hóa

Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu đang ở bước số hóa

19/02/2023, 22:13

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp với dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) thực hiện Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2022.