Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Tiếp bài Vụ thu hồi đất tại Lương Sơn (Hoà Bình): Nhiều nội dung cần được làm rõ

Tiếp bài Vụ thu hồi đất tại Lương Sơn (Hoà Bình): Nhiều nội dung cần được làm rõ

14/07/2017, 13:02

TH&CL đã thông tin, ngày 26, 27/6/2017, chính quyền huyện Lương Sơn, xã Hoà Sơn đã tổ chức cưỡng chế - thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc nhằm thu hồi 10.431,6 m2 đất tại 3 hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mơi, giao cho Công ty TNHH Cơ kim khí Việt Mỹ Hoà Bình xây dựng NMSX tại thôn Tân Sơn, xã Hoà Sơn...

Tiếp Vụ thu hồi đất tại huyện Lương Sơn: DA "được" xuất hiện 2 lần trong danh mục cần thu hồi đất

Tiếp Vụ thu hồi đất tại huyện Lương Sơn: DA "được" xuất hiện 2 lần trong danh mục cần thu hồi đất

06/08/2017, 10:51

TH&CL đã thông tin, ngày 26, 27/6/2017, chính quyền huyện Lương Sơn, xã Hoà Sơn đã tổ chức lực lượng, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc nhằm thu hồi 10.431,6 m2 đất của 3 hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mơi để giao cho Công ty TNHH Cơ kim khí Việt Mỹ Hoà Bình, xây dựng nhà máy sản xuất tại thôn Tân Sơn, xã Hoà Sơn.