Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Lạng Sơn: Thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Lạng Sơn: Thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực

27/04/2022, 09:56

Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 820-QD/TU về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại khu vực cửa khẩu và các hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh.

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn"

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn"

22/03/2023, 16:29

Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn"(15/06/1993 - 15/06/2023).