Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Tổng thu ngân sách đạt 1,0935 triệu tỷ đồng hoàn thành 77.5% dự toán năm

Tổng thu ngân sách đạt 1,0935 triệu tỷ đồng hoàn thành 77.5% dự toán năm

17/08/2022, 21:53

Ghi nhận trong báo cáo thu ngân sách Nhà nước 7 tháng từ đầu năm, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách đã đạt 1,0935 triệu tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 77,5% dự toán năm.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế 8 tháng năm 2022 chuẩn bị “cán đích”, tăng 21,5%

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế 8 tháng năm 2022 chuẩn bị “cán đích”, tăng 21,5%

31/08/2022, 14:17

Ngày 31/08, thông tin từ Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách Nhà nước 08 tháng đầu năm 2022 đạt khá so mức thực hiện cùng kỳ 08 tháng nhiều năm qua cả về tiến độ và tốc độ. Có đến có 16/19 khoản thu, sắc thuế và có 60/63 địa phương đạt 68% so dự toán.

10 tháng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng

10 tháng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng

01/11/2022, 14:26

Theo Bộ Tài Chính, luỹ kế 10 tháng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán; trong đó ngân sách Trung ương ước đạt 103,6% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 103,8% dự toán), tăng 16,2% so cùng kỳ năm 2021.