Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thị trường "tài chính nhúng" có nhiều tiềm năng nhưng phải quan tâm vấn đề pháp lý, bảo mật, chia sẻ

Thị trường "tài chính nhúng" có nhiều tiềm năng nhưng phải quan tâm vấn đề pháp lý, bảo mật, chia sẻ

24/09/2022, 06:18

Các chuyên gia lưu ý, thị trường "tài chính nhúng" có nhiều tiềm năng nhưng vẫn còn rất nhiều thách thức. Các vấn đề về chia sẻ dữ liệu, bảo mật, vấn đề pháp lý, sự cởi mở hợp tác giữa các bên… đòi hỏi sẽ cần thêm thời gian để giải quyết và có hướng phát triển cho xu hướng dịch vụ tài chính mới này.