Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: công ty con

Thương hiệu TKV và công tác quản lý tại các công ty con trực thuộc tập đoàn

Thương hiệu TKV và công tác quản lý tại các công ty con trực thuộc tập đoàn

17/11/2022, 06:30

Tập đoàn Công nghiệp Than–Khoáng sản Việt Nam(TKV) là tập đoàn công nghiệp quốc gia của Việt Nam, có thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực khai thác than đá và khoáng sản. TKV sở hữu hệ thống các công ty con dày đặc vì thế TKV đã ban hành một loạt quy định về quản lý công tác thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất, tiêu thụ Than–Khoáng sản trong TKV. Tuy nhiên, chính các quy định này của TKV lại bộc lộ nhiều “điểm tối” trong công tác thuê ngoài, đấu thầu tại các công ty con thuộc TKV.