Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: bvh

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): 6 năm liên tiếp dẫn đầu lĩnh vực bảo hiểm trong Forbes 50

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): 6 năm liên tiếp dẫn đầu lĩnh vực bảo hiểm trong Forbes 50

26/07/2018, 18:08

Tạp chí Forbes Việt Nam công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2018. Đây là lần thứ 6 Forbes Việt Nam công bố danh sách này và cũng là năm thứ 6 liên tiếp Tập đoàn Bảo Việt vinh dự đạt được danh hiệu này.

Bảo Việt được thêm 2 giải quốc tế Báo cáo tích hợp và Báo cáo phát triển bền vững của ARC

Bảo Việt được thêm 2 giải quốc tế Báo cáo tích hợp và Báo cáo phát triển bền vững của ARC

23/09/2017, 07:29

Trung tuần tháng 9, đại diện Tập đoàn Bảo Việt đã tham gia chia sẻ với tư cách diễn giả tại Hội nghị thượng đỉnh châu Á về Báo cáo tích hợp và Báo cáo phát triển bền vững (ASRS) tại Singapore nhằm góp phần nâng cao uy tín thương hiệu các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Chi trả 680,5 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt từ ngày 31/8

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Chi trả 680,5 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt từ ngày 31/8

30/08/2017, 18:27

Từ ngày 31/8/2017, Tập đoàn Bảo Việt sẽ thực hiện chi trả cổ tức ở mức 10% (tương đương 680,5 tỷ đồng, bằng 66,6% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ); tăng thêm 2% so với kế hoạch cổ tức Đại hội đồng cổ đông năm 2016, đã thông qua (8%).