Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: Y tế 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí phân bổ 14.000 tỷ đồng cho 129 dự án

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí phân bổ 14.000 tỷ đồng cho 129 dự án

13/02/2023, 15:31

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị thực hiện phân bổ vốn theo đúng Nghị quyết 43. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí phân bổ 14.000 tỷ đồng cho 129 dự án.

Quảng Ninh giải trình về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023

Quảng Ninh giải trình về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023

26/05/2023, 21:13

Ngày 26/5, thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức phiên giải trình về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, các chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp cho lĩnh vực y tế, giáo dục.