Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phục Thần Đan vi phạm Luật Quảng cáo

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phục Thần Đan vi phạm Luật Quảng cáo

03/03/2023, 11:44

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phục Thần Đan được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Cảnh báo: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Noben Kid Platinum vi phạm Luật Quảng cáo

Cảnh báo: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Noben Kid Platinum vi phạm Luật Quảng cáo

14/03/2023, 10:19

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Noben Kid Platinum quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo

Cảnh báo: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Medispores Biota vi phạm Luật Quảng cáo

Cảnh báo: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Medispores Biota vi phạm Luật Quảng cáo

16/03/2023, 12:41

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Medispores Biota vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Cảnh báo: Nhiều sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm Luật Quảng cáo

Cảnh báo: Nhiều sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm Luật Quảng cáo

17/03/2023, 09:25

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo nhiều loại Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm ho La Hán Quả Tana vi phạm Luật Quảng cáo

Cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm ho La Hán Quả Tana vi phạm Luật Quảng cáo

20/03/2023, 16:17

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm ho La Hán Quả Tana; thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm ho La Hán Quả Tana - không đường quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Cảnh báo: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabet và Tensicare vi phạm Luật Quảng cáo

Cảnh báo: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabet và Tensicare vi phạm Luật Quảng cáo

26/03/2023, 09:18

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabet và Tensicare quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo: Nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm Luật Quảng cáo

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo: Nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm Luật Quảng cáo

30/03/2023, 16:02

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên khớp Joint Relief Plus, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đông trùng hạ thảo Bách Niên, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ngọc Mỹ Nữ Plus được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Cảnh báo, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ thận An Vương vi phạm Luật Quảng cáo

Cảnh báo, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ thận An Vương vi phạm Luật Quảng cáo

31/03/2023, 11:17

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ thận An Vương quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tố nữ Nhất Nhất vi phạm Luật Quảng cáo

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tố nữ Nhất Nhất vi phạm Luật Quảng cáo

12/04/2023, 16:50

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tố nữ Nhất Nhất quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm Luật Quảng cáo

Nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm Luật Quảng cáo

28/04/2023, 13:26

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đối với 4 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe M9, Metier vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo

Cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe M9, Metier vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo

06/05/2023, 16:25

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đưa ra cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe M9, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Metier được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi An thần vi phạm Luật Quảng cáo

Cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi An thần vi phạm Luật Quảng cáo

08/05/2023, 14:38

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đưa ra cảnh báo về việc, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi An thần được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm Luật Quảng cáo

Nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm Luật Quảng cáo

12/05/2023, 10:15

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đưa ra cảnh báo về việc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Trinh Nữ Hoàng Cung Crilin Women Health, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lady quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.