Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: bán lẻ

Cuộc chiến không cân sức nội – ngoại trên thị trường bán lẻ

Cuộc chiến không cân sức nội – ngoại trên thị trường bán lẻ

14/09/2017, 10:01

Khối ngoại đang chiếm khoảng 51% thị phần bán lẻ tại Việt Nam, phần còn lại chia cho khối nội - đang là một cuộc cạnh tranh không cân sức.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 0,7% so với cùng kỳ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 0,7% so với cùng kỳ

05/10/2020, 10:46

9 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.673,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 3,6% (cùng kỳ năm 2019 tăng 10,8%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,49% so với cùng kỳ năm trước

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,49% so với cùng kỳ năm trước

02/03/2021, 09:26

2 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 904,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5,49% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,52% (cùng kỳ năm 2020 tăng 5,4%).