Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống suy thoái kinh tế

Đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống suy thoái kinh tế

02/07/2020, 15:54

Sáng 2/7, báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Chí Dũng đề xuất Chính phủ trình Ban Bí thư thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chống suy thoái kinh tế.

Dư luận đồng tình cao quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Phong Quang

Dư luận đồng tình cao quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Phong Quang

21/09/2017, 06:56

Việc Ban Bí thư có quyết định kịp thời khiến nhiều người dân cảm nhận rõ những diễn biến trong cuộc đấu tranh chống suy thoái, tự diễn biến...

Chính phủ chỉ đạo tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ, giải pháp nhằm chống suy thoái, tham nhũng

Chính phủ chỉ đạo tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ, giải pháp nhằm chống suy thoái, tham nhũng

12/03/2022, 11:35

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm 06 nhiệm vụ trọng tâm.