Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Huyện Nghi Lộc: Hiệu quả từ Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo

Huyện Nghi Lộc: Hiệu quả từ Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo

18/01/2024, 22:15

Trong năm 2023, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực từ Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở. Năm 2024, huyện hướng đến mục tiêu hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 175 căn nhà cho hộ nghèo, trong đó xây mới đạt 112 căn, sửa chữa 63 căn.

Nghệ An: Làm mới, sửa chữa cho 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo

Nghệ An: Làm mới, sửa chữa cho 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo

21/04/2024, 14:21

Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, và sửa chữa nhà cho người nghèo, người gặp khó khăn về nhà ở tại Nghệ An trong giai đoạn 2023 - 2025 (Ban Chỉ đạo 1838) vừa tổ chức Hội nghị toàn tỉnh kết hợp trực tuyến sơ kết sau hơn 01 năm triển khai chương trình.