Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: phân cấp

Cấp huyện được quyết những gì trong cơ chế đặc thù chương trình mục tiêu quốc gia?

Cấp huyện được quyết những gì trong cơ chế đặc thù chương trình mục tiêu quốc gia?

05/02/2024, 07:10

Cơ chế đặc thù về 03 chương trình mục tiêu quốc gia, Quốc hội cho phép thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 – 2025. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, tức ngày 18/01/2024.

18 thủ tục hành chính của Bộ Tài chính trong danh sách đơn giản hóa

18 thủ tục hành chính của Bộ Tài chính trong danh sách đơn giản hóa

04/04/2024, 20:45

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 277/QĐ-TTg phê duyệt phương án đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm ưu tiên thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.