Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

01/10/2018, 06:40

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phương án cho cơ chế giám sát doanh nghiệp nhà nước

Phương án cho cơ chế giám sát doanh nghiệp nhà nước

30/07/2018, 09:09

Mới đây, tại một hội thảo về cơ chế giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong tiến trình tái cơ cấu DNNN, TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) nêu vấn đề đáng chú ý: 6 tháng đầu năm, đầu tư của khu vực nhà nước chỉ tăng 3,1%, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng 17,5% của khu vực ngoài nhà nước và mức tăng 8,5% của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Sẽ có 5 bộ không còn Vụ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Sẽ có 5 bộ không còn Vụ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp

12/03/2018, 22:31

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết sẽ có 5 bộ không tiếp tục duy trì Vụ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp.