Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Đắk Lắk: nhận 200 triệu đồng tiền “chạy việc” một hiệu trưởng bị cách chức

Đắk Lắk: nhận 200 triệu đồng tiền “chạy việc” một hiệu trưởng bị cách chức

30/03/2018, 15:34

Vừa qua, UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã ra quyết định cách chức đối với ông Phan Xuân Hạnh, hiệu trưởng Trường THCS Ea Phê Phê (xã Ea Phê, huyện Krông Pắk).

Từ 1/1/2021 chính thức tăng tuổi nghỉ hưu với người lao động

Từ 1/1/2021 chính thức tăng tuổi nghỉ hưu với người lao động

24/11/2020, 08:25

Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/1/2021, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bắt đầu lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu.

Từ tháng 11/2022, những chính sách mới nào có hiệu lực?

Từ tháng 11/2022, những chính sách mới nào có hiệu lực?

30/10/2022, 12:14

Từ tháng 11/2022, nhiều chính sách mới có hiệu lực như:cán bộ, công chức, viên chức bảo hiểm được tăng thêm 0,8 lần; tăng chế độ đối với người cai nghiện bắt buộc; cán bộ không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ; quy định mới về bồi thường và cưỡng chế thu hồi đất;…

Chính phủ chỉ đạo trình lộ trình cải cách tiền lương; khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc

Chính phủ chỉ đạo trình lộ trình cải cách tiền lương; khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc

13/01/2023, 09:34

Trình cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và hoàn thành hệ thống thể chế, chính sách. Triển khai các giải pháp để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xây dựng cơ chế, chính sách cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, sớm khắc phục tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và tình trạng công chức, viên chức xin nghỉ việc.

Chính phủ chỉ đạo về cải cách tiền lương; khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc

Chính phủ chỉ đạo về cải cách tiền lương; khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc

04/02/2023, 10:59

Trình cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và hoàn thành hệ thống thể chế, chính sách. Triển khai các giải pháp để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xây dựng cơ chế, chính sách cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, sớm khắc phục tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và tình trạng công chức, viên chức xin nghỉ việc.

Tổ chức 3 đợt thi thử kiểm định chất lượng đầu vào công chức ở Bắc, Trung, Nam

Tổ chức 3 đợt thi thử kiểm định chất lượng đầu vào công chức ở Bắc, Trung, Nam

24/04/2023, 09:41

Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức 3 đợt thi thử kiểm định chất lượng đầu vào công chức ở Bắc, Trung, Nam.