Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: danh mục

Chính phủ ban hành danh mục 24 quy hoạch hết hiệu lực

Chính phủ ban hành danh mục 24 quy hoạch hết hiệu lực

28/08/2019, 10:25

Chính phủ ban hành Danh mục 24 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục

Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục

13/02/2017, 21:41

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Dịch vụ sự nghiệp công nào được sử dụng ngân sách nhà nước?

Dịch vụ sự nghiệp công nào được sử dụng ngân sách nhà nước?

23/02/2017, 22:18

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước gồm các hoạt động thuộc lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chất lượng và hoạt động sự nghiệp khác.

Đề thi chưa công bố là tài liệu tối mật ngành GDĐT

Đề thi chưa công bố là tài liệu tối mật ngành GDĐT

09/01/2017, 20:43

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo vừa được Chính phủ ban hành.

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước

31/12/2016, 09:36

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.

Thanh Hóa: Có 6 sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

Thanh Hóa: Có 6 sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

21/05/2021, 10:13

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa, gồm 13 sản phẩm, trong đó có 6 sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia và 7 sản phẩm không thuộc danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia.

Xây dựng Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN 2022

Xây dựng Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN 2022

13/02/2022, 16:08

Việt Nam và các nước ASEAN đã tiến hành xây dựng Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN (AHTN) 2022, được chi tiết ở cấp độ 8 số và dựa trên phiên bản Danh mục Hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) 2022 của Hệ thống hài hòa mô tả và mã số hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).

Thanh Hoá phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng từ năm học 2022-2023

Thanh Hoá phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng từ năm học 2022-2023

16/05/2022, 18:38

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ năm học 2022 2023.