Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
May 10 sẽ chốt quyền thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 60%

May 10 sẽ chốt quyền thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 60%

16/08/2018, 21:10

Tổng công ty May 10 - CTCP (Mã chứng khoán: M10) vừa công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Doanh nghiệp lạc quan về triển vọng kinh doanh, bổ sung nhiều phương án dự phòng

Doanh nghiệp lạc quan về triển vọng kinh doanh, bổ sung nhiều phương án dự phòng

03/01/2021, 14:52

Việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển của cộng đồng doanh nghiệp (DN) năm 2021 đã phải bổ sung nhiều phương án dự phòng cũng như kịch bản điều hành, do xuất hiện biến số Covid-19.