Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Xây dựng, đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm

Xây dựng, đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm

21/08/2018, 15:51

Trước tình trạng gian lận thương mại ngày càng bùng nổ, xu hướng chung của NTD luôn đòi hỏi sản phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhãn hiệu hàng hóa được cơ quan chức năng bảo hộ. Do đó, để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho sản phẩm, việc xây dựng, đăng ký chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cho sản phẩm hết sức quan trọng.

Những điều cần biết khi đăng ký chỉ dẫn địa lý tại nước ngoài

Những điều cần biết khi đăng ký chỉ dẫn địa lý tại nước ngoài

28/09/2022, 06:37

Đăng ký chỉ dẫn địa lý tại nước ngoài là căn cứ để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, đặc biệt, đây còn là căn cứ chống lại các hành vi chiếm đoạt hoặc giả mạo...