Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Bốn sáng kiến đoạt giải 'Tri thức trẻ vì giáo dục'

Bốn sáng kiến đoạt giải 'Tri thức trẻ vì giáo dục'

12/11/2018, 10:39

Vượt qua hơn 400 sáng kiến, bốn tác giả với các công trình đèn học thông minh, hệ thống xác thực trình độ học vấn bằng blockchain, thiết bị giúp trẻ mắc hội chứng Down học đọc và phần mềm học tiếng anh trực tuyến đã đoạt giải 'Tri thức trẻ vì giáo dục' do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

ViettelPost tham vọng trở thành doanh nghiệp fullfilment hàng đầu Việt Nam

ViettelPost tham vọng trở thành doanh nghiệp fullfilment hàng đầu Việt Nam

23/08/2018, 11:50

“Outsourced Fullfilment” - là hình thức mà người bán hàng/công ty thuê ngoài dịch vụ từ các công ty fullfilment. Công ty fullfilment thực hiện tất cả hoạt động liên quan đến hàng hóa bao gồm lấy hàng, lưu kho, xử lí đơn hàng, giao hàng và thu hộ thay cho người bán hàng.