Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Hội nghị Lãnh đạo trong Hành trình văn hóa EVNNPC 2018

Hội nghị Lãnh đạo trong Hành trình văn hóa EVNNPC 2018

24/10/2018, 16:57

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa tổ chức Hội nghị Lãnh đạo trong Hành trình văn hóa EVNNPC 2018.

Hành trình văn hóa EVNNPC

Hành trình văn hóa EVNNPC

31/08/2018, 06:43

Mỗi doanh nghiệp đều có bản sắc riêng - đó chính là giá trị cốt lõi, là thương hiệu của doanh nghiệp. Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) với sự nỗ lực trong xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp (VHDN) đã được cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao.