Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Hải quan Hà Tĩnh: Kiểm tra sau thông quan, thu gần 9,5 tỷ đồng

Hải quan Hà Tĩnh: Kiểm tra sau thông quan, thu gần 9,5 tỷ đồng

23/11/2018, 23:46

Thông tin từ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Hà Tĩnh, tính đến ngày 15/11/2018, đơn vị đã thực hiện 21 cuộc kiểm tra. Qua đó đã tiến hành ấn định thuế, phạt chậm nộp và vi phạm hành chính, thu nộp vào ngân sách với số tiền gần 9,5 tỷ đồng.

Hải quan Hà Tĩnh: Sẵn sàng triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động

Hải quan Hà Tĩnh: Sẵn sàng triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động

21/09/2018, 07:15

Thông tin từ Cục Hải quan Hà Tĩnh, đơn vị này đang tiến hành làm việc và khảo sát mức độ sẵn sàng tại 3 doanh nghiệp đóng trên địa bàn về ứng dụng công nghệ thông tin cao để lựa chọn triển khai Hệ thống Quản lý hải quan tự động (VASSCM) trước, sau đó triển khai tại các DN còn lại theo lộ trình.