Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

03/10/2018, 17:16

Thông cáo báo chí của VPCP cho biết: VPCP vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Công an TP. Hồ Chí Minh giải quyết trong ngày 9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

Công an TP. Hồ Chí Minh giải quyết trong ngày 9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

19/11/2021, 15:56

Từ ngày 22/11 đến ngày 28/11/2021, Công an TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong ngày đối với 9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Công an Thành phố.

TP. Hồ Chí Minh: Kiểm tra, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

TP. Hồ Chí Minh: Kiểm tra, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

27/06/2022, 15:09

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính và đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố năm 2022.