Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Cục thuế Hà Nội: Cảnh báo tình trạng chênh lệch số liệu nợ thuế

Cục thuế Hà Nội: Cảnh báo tình trạng chênh lệch số liệu nợ thuế

06/11/2018, 12:33

Cục Thuế Hà Nội cảnh báo tới người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thuế. Đồng thời lưu ý người nộp thuế cần trung thực, thận trọng hơn khi khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Cục thuế Yên Bái: Có 249 cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nợ thuế với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng

Cục thuế Yên Bái: Có 249 cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nợ thuế với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng

12/11/2018, 11:19

Theo số liệu thống kê từ UBND tỉnh Yên Bái, tính đến ngày 30/9/2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái ước đạt 1.702,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hàng trăm doanh nghiệp nợ đọng thuế.

Cục Hải quan: Khẩn trương rà soát tình hình nợ thuế phát sinh

Cục Hải quan: Khẩn trương rà soát tình hình nợ thuế phát sinh

15/11/2018, 16:14

Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế, phân loại và đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng DN nợ… khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp đôn đốc, xử lý nợ do đơn vị quản lý.