Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Cảnh báo loại ma túy mới chưa có trong danh mục

Cảnh báo loại ma túy mới chưa có trong danh mục

21/11/2018, 16:08

Thời gian gần đây, qua công tác đấu tranh của lực lượng Công an, đã phát hiện một số loại ma túy mới xuất hiện ở một số địa phương...

8 chất ma túy mới lần đầu phát hiện ở Việt Nam

8 chất ma túy mới lần đầu phát hiện ở Việt Nam

21/07/2021, 11:52

Vừa qua, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã có văn bản cảnh báo đối với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục và các cục hải quan địa phương về 8 chất ma túy mới lần đầu phát hiện ở Việt Nam.

Tổng cục Hải quan: Yêu cầu lực lượng Hải quan nhận diện các loại ma tuý mới

Tổng cục Hải quan: Yêu cầu lực lượng Hải quan nhận diện các loại ma tuý mới

26/07/2021, 08:47

Mới đây, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan có thông báo đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc Cục thông tin hình ảnh của 8 chất “ma túy mới” để các đơn vị biết, lưu ý trong quá trình thực hiện các biện pháp kiểm soát ma túy theo quy định.